scorecardresearch
We use cookies in this website to serve you better.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze traffic. We may also share information about your usage of our site with our social media, advertising, and analytics business partners. Our business partners may match this information with other information that you provide to them or that they collect while using their services.

What is the cookie?

Cookies are small text files that web-sites use to make their experience more efficient. According to the GDPR, we can place the cookie absolutely necessary for the operation of this site.If you have an account and do not want to these cookies you should delete account after login. For other types of cookies we need to get permission from you. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services on our pages like google analytics. You should change your cookie settings in their privacy pages because of we can not interfere to those cookies. Your permit is valid for the following areas: web.tv

124)Ustadına kəm baxanın gözlərindən qan damar

17 views
Category Arts
Date Added3 year(s) ago
LanguageAzerice [Azerbaijani]
Description
Mədəniyyət geniş anlayışdır. O, bəşər övladının yarandığı
vaxtdan bəri yaratdığı və getdikcə təkmilləşdirdiyi maddi, mənəvi,
ruhani, ideoloji, bədii-estetik və digər sərvətləri özündə ehtila edir.
Yəni, insanlığı şərtləndirən yaddaş, dünyagörüş, elm, davranış,
ünsiyyət, incəsənət, məişət və s. bu kimi keyfiyyətlər mədəniyyətin
komponentlərindəndir.
Bütövlükdə mədəniyyət şəxsiyyətin və xalqların fərdi
intelektinin, yaradıcılıq potensialının göstəricisidir. Təsadüfi deyil ki,
hər bir xalqın və şəxsiyyətin xarakterik xüsusiyyətlərinə, daxili
dünyasının mənzərəsinə və potensial imkaniarına bələd olmaq
istəyənlər birinci növbədə onun yaratmış olduğu mədəni sərvətə,
əsərlərinə və abidələrə müraciət edirlər. Çünki, mədəniyyəti yaradan
xalq (şəxsiyyət) eyni zamanda bu prosesdə özü formalaşır. Ona görə
də xalqın xarakteri onun öz əsərində-mədəniyyətində üzə çıxır, necə
deyərlər, “şəxsin görünür surəti-əqli əsərində”.
Tags