scorecardresearch

124)Ustadına kəm baxanın gözlərindən qan damar

15 izlenme
Kategori Kültür
Eklenme Tarihi 1 yıl önce
DilAzerice
Açıklama
Mədəniyyət geniş anlayışdır. O, bəşər övladının yarandığı
vaxtdan bəri yaratdığı və getdikcə təkmilləşdirdiyi maddi, mənəvi,
ruhani, ideoloji, bədii-estetik və digər sərvətləri özündə ehtila edir.
Yəni, insanlığı şərtləndirən yaddaş, dünyagörüş, elm, davranış,
ünsiyyət, incəsənət, məişət və s. bu kimi keyfiyyətlər mədəniyyətin
komponentlərindəndir.
Bütövlükdə mədəniyyət şəxsiyyətin və xalqların fərdi
intelektinin, yaradıcılıq potensialının göstəricisidir. Təsadüfi deyil ki,
hər bir xalqın və şəxsiyyətin xarakterik xüsusiyyətlərinə, daxili
dünyasının mənzərəsinə və potensial imkaniarına bələd olmaq
istəyənlər birinci növbədə onun yaratmış olduğu mədəni sərvətə,
əsərlərinə və abidələrə müraciət edirlər. Çünki, mədəniyyəti yaradan
xalq (şəxsiyyət) eyni zamanda bu prosesdə özü formalaşır. Ona görə
də xalqın xarakteri onun öz əsərində-mədəniyyətində üzə çıxır, necə
deyərlər, “şəxsin görünür surəti-əqli əsərində”.
Etiketler